• حاوی ۵۰ عدد نوار تست قند خون در بسته بندی
  • مناسب دستگاه‌های تست قند خون CareSens N
  •  دارای تکنولوژی CoreSignal
  • نوار تست بدون نیاز به وار کردن کد 
  • حداقل خون مورد نیاز:۰.۵ میکرولیتر
  • زمان پاسخگویی به تست:۵ ثانیه
  • نیاز به میزان حجم خون کم
  • انقضا:۲۰۲۴/۰۹